Nu har vi haft vårt årsmöte för 2016!

 Verksamhetsberättelse för Bushcraft Sverige Verksamhetsåret 2016

Styrelsen
Styrelsen under året har bestått av:

 • Thor Banke Ordförande
 • Angeliqa Mejstedt Vice ordförande
 • Alexander Malmström Kassör
 • Johan Forsberg Ledamot
 • Jonathan Sandén Ledamot
 • Tobias Karlsson Ledamot
 • Anton Kalland Suppleant

Styrelsen har haft 6 styrelsemöten. Utöver möten håller styrelsen löpande kommunikation via en privat Facebook-grupp.

2016 års verksamhet har bestått främst av att bygga upp denna nystartade förening:

 • Möjliggöra medlemskap för intresserade
 • Visa oss på diverse event, såsom Vandringens år i Skåne och Bushcraftfestivalen i Gottröra.
 • Kontakta företag för sponsring
 • Synas i media, såsom tidningar och radio. Bland annat Sveriges Radio P3, lokaltidningar och tidningen Land.
 • Skapa en ny logga som ses ovan.
 • Tillverkat tygmärken och stålflaskor med vår logga

Utöver detta har ett stort mål med året varit att genomföra en riksträff för alla medlemmar vilket vi gjorde den 24-25 September på lägerplatsen Brittmäss strax norr om Nyköping. På denna träff medverkade ca 30 medlemmar. Resultatet var mycket lyckat och styrelsen har fått väldigt positiv respons från deltagare.

Ekonomi
Under vårt första år som förening blev 96 personer medlemmar. Detta ser vi i styrelsen som ett fantastiskt resultat. Vi hade varit väldigt nöjda med 50 medlemmar, men att vi dubblat den förväntan är otroligt positivt.

Silky Grönytekonsult har visat stort förtroende för vår förening och verksamhet och har därför hjälpt oss genom att donera 10 000 kr.

Vi har även genomfört en riksträff som gick med en väntad förlust. Denna förlust tog vi med glädje då våra medlemmar har visat sitt engagemang och förtjänar att få tillbaka på sin medlemsavgift

Vi har även tillverkat tygmärken och flaskor med vår logga på som medlemmar har kunnat köpa till förmånligt pris.

Vi avslutar året med ett positivt resultat för året på ca 17 000 kr. En bra grund att stå på inför kommande verksamhetsår.

Vi i styrelsen vill avsluta med att tack allra ödmjukast för våra nya medlemmar och deras engagemang. Vi ser med glädje fram emot 2017 och all bushcraft det medför!

Vad händer under 2017?

 • Bushcraft Sveriges riksträff norr om Nyköping den 27-28 Maj
 • Bushcraftfestivalen 25-27 Augusti
 • Och mycket mer!