Nu har vi haft vårt årsmöte för 2016!

 Verksamhetsberättelse för Bushcraft Sverige Verksamhetsåret 2016 Styrelsen Styrelsen under året har bestått av: Thor Banke Ordförande Angeliqa Mejstedt Vice ordförande Alexander Malmström Kassör Johan Forsberg Ledamot Jonathan Sandén Ledamot Tobias Karlsson Ledamot Anton Kalland Suppleant Styrelsen har haft 6 styrelsemöten. Utöver möten

Read More