Bushcraft Sveriges kurs Basic

Bushcraft Sveriges första kurs går av stapeln den 29/9 i Mullsjö och är i skrivandets stund nästan fullbokad.
Det är otroligt roligt att så många vill vara med i Bushcraftfamiljen. Intresset för föreningen var mycket stort på Bushcraftfestivalen och det kommer att bli väldigt kul att åter träffa alla som besökt oss där och på andra träffar runt om i Sverige.
Kursen är den första i ett steg av kurser som bygger vidare på den föregående. För att gå kommande steg ska man först ha gått föregående kurs eftersom svårighetsgraden ökar vid varje steg samt att kunskapen bygger vidare på det vi tidigare har gått igenom.
Basickursen är även det första steget av flera för kommande ambassadörer för Bushcraft Sverige. De som blir uttagna till ambassadörer kommer ha en egen slutkurs med utnämning och tilldelning av ambassadörsmärke.
Kursen kommer fokusera på vad som kan betecknas Bushcraft; allemansrätten samt grunder inom eld, kniv, växtkunskap, läger och boende.
Kursen hålls av Johan Forsberg, Tobias Karlsson och Nenne Thorin.