“Höga målsättningar för jämställdhet i föreningen är en absolut nödvändigt”

Som enda kvinna och vice ordförande i styrelsen är mitt viktigaste uppdrag, på både lång och kort sikt, att ta fram och verkställa en plan för hur fler kvinnor ska bli intresserade för bushcraft och hur vi kan inkludera kvinnor i organisationen. 

Detta har bland annat uppmärksammats av bloggen Fantastiska Kvinnor – Nyfiken på Angeliqa Mejstedt där du kan läsa en lång intervju om Vandringsbloggen, mina förebilder, arbetet med det internationella nätverket SISU-girls som vill stärka kvinnor och såklart min roll i styrelsen på Bushcraft Sverige.

Kvinnor i minoritet när det kommer till Bushcraftsamanhang

Idag har Facebookgruppen som ligger till underlag för att skapa föreningen en könsfördelning med 97,5 procent män och 2,5 procent kvinnor.

En ambitiös målsättning att medlemsrekrytera fler kvinnot är ett absolut måste för föreningen. Det är olikheterna som är vår styrka och kärleken till att vistas och röra sig i naturen är inte bundet till kön. Så får inte heller kunskapen om hur man klarar sig i och av naturen att vara.

Min målsättning är att vi ska vara minst 45 % kvinnor som är medlemmar i föreningen på sikt. Detta kan jag verka för tack vare att övriga i styrelsen backar upp mig fullt ut i den här frågan.

Vi väntar inte på bättre tider – vi agerar redan nu!

Vi påbörjar direkt arbetet med att verka för en jämn könsfördelning i föreningen. Första strategimötet är inplanerat till den 19:e Mars. Då sätter vi oss ned för att dra upp riktlinjer för hur vi ska kunna förverkliga detta på sikt.

Men arbetet mot en inkluderande miljö har redan påbörjats – innan ens medlemsregistreringen är igång tekniskt ännu. Vi diskuterar jargong, drivkrafter och humor. Vad som skiljer och inte skiljer sig mellan manligt och kvinnligt bushcraftande.

Kvinnliga och manliga språkkoder

En lång diskussion på instagram väckte mig kring det här med kvinnliga relationen till bushcraft. Att vi kvinnor i alla tider intresserat oss för bushcraft. Men vi kallar det för sådant som att “plocka svamp”, “gå i skogen” och “plocka bär”. Män kallar det för Bushcraft.

Därför handlar en stor delen av vårat arbete nu om att definiera bushcraft och kommunicera på vilket sätt det här berör oss alla. För tillsammans – män som kvinnor – har vi outtömliga källor till kunskap om att vistas i natur och mark. Och tillsammans ska vi dela glädjen och gemenskapen i att samlas framför lägerelden.

 

Med vänlig hälsning Angeliqa

Vice Ordförande, Bushcraft Sverige

Share this Post: