Läsarfråga: Hur beter ni er i skogen egentligen?

Efter en artikel i Lokaltidningen för Nordvästra Skåne med Bushcraft Sveriges ordförande Thor Banke fick vi in en läsarfråga om vi verkligen tänkt på det här med allemansrätten. Och visst har vi det! Läs både fråga och svar här. 

Nu publicerar vi både fråga och svar så att fler som undrar ska få svar. Tack för att ni hör av er med frågor och att ni tänker på säkerhet och naturens bästa i alla lägen. Det gör vi också.

Hej!

Det är trevligt att läsa om er verksamhet på nätet och att syftet är att lära människor att leva nära naturen och av naturen. Det måste upprepas att vi har ett stort ansvar när vi ger oss ut i naturen och som jag hoppas kommer fram i era aktiviteter.

Läste för första gången om er förening i Lokaltidningen för Nordvästra Skåne. Artikeln gav ingen tydlig bild av att ni är noggranna med att följa allemansrätten i er verksamhet. Ex en bit björknäver används för att få fyr på elden och då borde det också framgå att den måste tas ifrån döda grenar på marken.

Allemansrätten är väldigt entydig på den punkten att endast död ved; grenar, bark och kvistar som ligger på marken får användas. En annan detalj var att det stora fina fotot i Lokaltidningen visar hur Thor gör upp eld direkt på skogsmark där det finns fullt med ris och grenar alldeles intill eldstaden. Allemansrätten anger att: “Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag.”

Med vänliga Naturhälsningar

Bushcraft Sveriges Ordförande Thor Banke svarar.

Kanon att du skriver till oss!

Och vad roligt att du läste artikeln om mig och föreningen i Lokaltidningen!

Du har helt rätt i att man ska passa sig när man eldar direkt på marken. I förväg hade jag rekat platsen där jag skulle sitta och ett par saker hade jag i åtanke när jag var där.
Marken på platsen var väldigt sandig, så det sänkte risken en del.

Skogen var mestadels bok, och eftersom rötterna på dem inte sprider sig som tall och gran så var det en mildrande faktor och risken för att rötterna ska ligga o pyra efter sjunker avsevärt.
Allt var väldigt blött den dagen så det hjälpte ytterligare. Det regnade även senare på dagen och dagen efter.

Men viktigaste av allt var att jag hade med massor med vatten så att jag kunde se till att elden var helt släckt och efter kunde jag sätta handen på marken utan att känna någon värme över huvud taget.

Vad gäller virket så tog jag bara döda grenar på marken för att starta upp elden och sedan hade jag samlat ihop ved i förväg som var relativt torr. Inget togs från levande träd eller från vindfällen. Björknävern hade jag med mig som jag tagit av ved hemifrån.

Tyvärr är det ganska svårt att få fram allt man vill säga i en tidningsartikel då reportern inte alltid har den kunskap man själv har och kan inte förmedla budskapet fullständigt i artikeln. Men det hade vart kanon att få med lite extra grejer som du säger för tydlighetens skull.

Jag tror också att bilden på framsidan inte riktigt visar hela sanningen, jag hade rensat området runt eldstaden innan jag gjorde upp elden och hade full koll på platsen under hela tiden.

Tack för ditt mail och hoppas att du får ett kanonår ute i naturen!

Med vänlig hälsning

Thor Banke
Ordförande, Bushcraft Sverige

Aktuell artikel finns att läsa här: Thor vill samla alla runt elden

Share this Post: